ΤΕΑ - Προσκλήσεις/ Συμφωνίες Επιδότησης

Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΕΑ Περίοδος Υποβολής: 30/05/2019 - 31/12/2019 Δικαιούχοι: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) / Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού & Υποστήριξης / Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Προϋπολογισμός: 8.600.000€ Κωδικός Πρόσκλησης: 033
Εθνικό Πρόγραμμα: TEA Περίοδος Υποβολής: 28/12/2018 - 31/12/2020 Δικαιούχοι: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής Προϋπολογισμός: 62.000.000,00€ Κωδικός Πρόσκλησης: 029
Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΕΑ Περίοδος Υποβολής: 07/06/2018 - 31/12/2020 Δικαιούχοι: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής Προϋπολογισμός: 300.000€ Κωδικός Πρόσκλησης: 025
Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΕΑ Περίοδος Υποβολής: 07/06/2018 - 31/12/2020 Δικαιούχοι: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής Προϋπολογισμός: 15.000.000€ Κωδικός Πρόσκλησης: 024
Εθνικό Πρόγραμμα: TEA Περίοδος Υποβολής: 24/04/2018 - 25/04/2018 Δικαιούχοι: Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης Προϋπολογισμός: 1.500.000€ Κωδικός Πρόσκλησης: 023
Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΕΑ Περίοδος Υποβολής: 14/03/2018 έως εξαντλήσεως της συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης Δικαιούχοι: Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης Προϋπολογισμός: 2.500.000,00€ Κωδικός Πρόσκλησης: 022
Εθνικό Πρόγραμμα: TEA Περίοδος Υποβολής: 21/09/2017 - 29/09/2017 Δικαιούχοι: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής Προϋπολογισμός: 20.000.000€ Κωδικός Πρόσκλησης: 015
Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΑΜΕ/ΤΕΑ Περίοδος Υποβολής: 09/03/2017 - 15/03/2017 Δικαιούχοι: ΕΥ ΣΥ ΔΤΑΜΕΤΕΑΑΠ Προϋπολογισμός: 400.000€ Κωδικός Πρόσκλησης: 007
Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΕΑ Περίοδος Υποβολής: 02/02/2017 - 02/03/2017 Δικαιούχοι: Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης Προϋπολογισμός: 3.500.000€ Κωδικός Πρόσκλησης: 006
Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΕΑ Περίοδος Υποβολής: 11/10/2016 - 25/10/2016 Δικαιούχοι: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Προϋπολογισμός: 60.000.000€ Κωδικός Πρόσκλησης: 004

Εθνικό Πρόγραμμα ΤΑΜΕ

Προσκλήσεις/Συμφωνίες Επιδότησης

Εθνικό Πρόγραμμα TEA

Προσκλήσεις/Συμφωνίες Επιδότησης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Ε.Π.

Προσκλήσεις/Συμφωνίες Επιδότησης

ΑΛΛΟΙ ΠΟΡΟΙ

Προσκλήσεις