Προσκλήσεις/Συμφωνίες Επιδότησης Τεχνικής Βοήθειας

Εθνικό Πρόγραμμα: TAME / TEA Περίοδος Υποβολής: 26/05/2020 - 05/06/2020 Δικαιούχοι: Δικηγορική εταιρία «ΜΙΧΑΗΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» Προϋπολογισμός: 60.000,00€
Εθνικό Πρόγραμμα: TAME / TEA Περίοδος Υποβολής: 15/04/2020 - 27/04/2020 Δικαιούχοι: Φλώριος ΓΛΕΖΟΣ Προϋπολογισμός: 12.400,00€
Εθνικό Πρόγραμμα: TAME / TEA Περίοδος Υποβολής: 27/12/2019 - 07/01/2020 Δικαιούχοι: 1.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ –Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.,
2. ΑΠΟΨΗ- Υπηρεσίες Πληροφορικής Συμβουλευτικής & Εκπαίδευσης Α.Ε.
3. European profiles Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 60000€
Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΑΜΕ Περίοδος Υποβολής: 27/12/2019 - 01/01/2020 Δικαιούχοι: REMACO Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ KΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ETAM A.E
European profiles Α.Ε
Προϋπολογισμός: 60.000,00€
Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΑΜΕ/ΤΕΑ Περίοδος Υποβολής: 21/11/2019 - 02/12/2019 Δικαιούχοι: 1. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ & Συνεργάτες Α.Ε.
2. REMACO ΑΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
3. ΓΑΙΑΚΟΜ Α.Ε
Προϋπολογισμός: 30.000,00€
Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΑΜΕ/ΤΕΑ Περίοδος Υποβολής: 10/10/2019 - 20/10/2019 Δικαιούχοι: ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ & Συνεργάτες Α.Ε. - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Προϋπολογισμός: 11.160,00€
Εθνικό Πρόγραμμα: TAME / TEA Περίοδος Υποβολής: 23/11/2018 - 05/12/2018 Δικαιούχοι: Ατομική Επιχείρηση Φλώριος Γλέζος Προϋπολογισμός: 26.000,00€
Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΑΜΕ Περίοδος Υποβολής: 28/07/2018 - 09/08/2018 Δικαιούχοι: Ματθαίος ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ, ΓΑΙΑΚΟΜ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.,ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί & Μελετητές Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 74.400€
Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΑΜΕ/ΤΕΑ Περίοδος Υποβολής: 24/11/2017 - Εξαντλήσεως της συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης Δικαιούχοι: Μονάδα Οργάνωσης και Διαχείρισης Α.Ε. Προϋπολογισμός: 1.044.000€ Κωδικός Πρόσκλησης: 018
Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΑΜΕ/ΤΕΑ Περίοδος Υποβολής: 13/06/2017 - Εξάντληση διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης Δικαιούχοι: Ειδική Υπηρεσία ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. / Μονάδα Γ΄ Προϋπολογισμός: 290.000€ Κωδικός Πρόσκλησης: 012

Εθνικό Πρόγραμμα ΤΑΜΕ

Προσκλήσεις/Συμφωνίες Επιδότησης

Εθνικό Πρόγραμμα TEA

Προσκλήσεις/Συμφωνίες Επιδότησης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Ε.Π.

Προσκλήσεις/Συμφωνίες Επιδότησης

ΑΛΛΟΙ ΠΟΡΟΙ

Προσκλήσεις