Αρχική / Συνεδριάσεις Επιτροπής Παρακολούθησης
A A

Συνεδριάσεις Επιτροπής Παρακολούθησης

 

1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης των Ε.Π. Ταμείου Ασύλου,Μετανάστευσης και Ένταξης & Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020